Czarny Kod

Mraaauu!Polityka prywatności.

Korzystając ze strony akceptują Państwo zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na tej stronie.

Ponieważ Twoja prywatność jest dla nas bardzo ważna , opracowaliśmy poniższy dokument prezentujący zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu. W ten sposób chcemy Państwa ustrzec i wyjaśnić jak w praktyce wygląda zbieranie informacji i jak są one używane.

Wszelkie przesłanie przez Państwa materiały w postaci np. plików graficznych, tekstów pozostają w Państwa własności. Materiały te są wykorzystywane jedynie na potrzeb zrealizowania powierzonego zlecenia. Czarny Kod nie ponosi żadnego odpowiedzialność za udostępnione mu materiały.

Jakie informacje zbieramy?

Skorzystanie z funkcji serwisu wymaga dokonania rejestracji. Przekazują nam Państwo swoje dane zgodnie z informacji w formularzu. Przekazanie danych jest dobrowolne. Czarny Kod zastrzega możliwość braku odpowiedzi na rejestrację jeśli uzna iż dane zostały wprowadzone nie prawidłowo.

Rejestrując się i wypełniając za pośrednictwem sieci Internet formularz rejestracyjny użytkownik zgadza się na

  • potwierdza autentyczność zawartych w formularzu rejestracyjnym danych,
  • wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez serwis zawartych w formularzu danych, w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do korzystania z usług serwisu,
  • wyraża zgodę na otrzymywanie, na wskazane w formularzu rejestracyjnym, konto pocztowe komunikatów oraz informacji handlowych wysyłanych przez serwis w imieniu własnym,
  • wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.97.133.882 z późn. zm.) oraz ustawą a dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204 z późn. zm.) w celach marketingowych oraz statystycznych.

Do czego używamy informacji?

Dostarczonych nam przez Państwa informacji używamy do wykonania i ukończenia powierzonego firmie zamówienia. Nie dzielimy się i nie sprzedajemy tych informacji podmiotom trzecim. Adresów mailowych używamy do utrzymania z Państwem stałego kontaktu I informowania o statusie Państwa zamówienia. Nie udostępniamy tych adresów podmiotom trzecim. Wszelkie informacje przesłane do Nas pozostają poufne i udostępnione jedynie osobom odpowiedzialnym za daną pracę / projekt.

Dane zbierane machinalnie mogą być używane do analizowania zachowań użytkowników na naszych witrynach, zbierania danych demograficznych lub personalizacji witryny internetowej. Dane te są zbierane przez system prowadzenia statystyk automatycznie. Każdy zarejestrowany użytkownik serwisu ma możliwość wglądu, aktualizacji i usunięcia danych dotyczących jego osoby. W momencie usunięcia danych (usunięcia profilu) użytkownik traci możliwość korzystania z serwisu w takim zakresie, w jakim dane te są niezbędne do korzystania z udostępnionych przez serwis usług.

W razie usunięcia danych koniecznych do rejestracji użytkownika w serwisie traci on możliwość korzystania z serwisu.

Niedopuszczalne jest umieszczanie w serwisie oraz przekazywanie za jego pośrednictwem treści i materiałów sprzecznych z obowiązującym prawem oraz z zasadami współżycia społecznego, treści wulgarnych, obscenicznych i pornograficznych, treści uważanych powszechnie za obraźliwe, naruszających dobra osobiste innych osób, nakłaniających do popełnienia przestępstwa, propagujące przemoc, nagannych moralnie, oraz nieuprawnionego korzystania z cudzego wizerunku, naruszających dobre obyczaje i zasady etykiety. Niedopuszczalne są jakiekolwiek działania użytkowników związane z wykorzystywaniem uzyskanych za pośrednictwem serwisu, informacji dotyczących innych użytkowników oraz działania polegające na wykorzystaniu jakiejkolwiek funkcji serwisu do rozsyłania oraz umieszczania w serwisie niezamówionej informacji handlowej (tzw. Spam).

Osoby zamieszczające komentarze naruszające prawo lub dobra osobiste i majątkowe osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną (Serwisu zastrzega sobie prawo do przekazywania informacji o takim użytkowniku właściwym organom.).

W jaki sposób firma kontaktuje się z Państwem?

Wszelka korespondencja odbywa się drogą mailową ewentualnie telefoniczną.

Zmiany polityki

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na naszych serwisach.

Cookies

Wykonawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika. Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Wykonawcy. Wykonawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w następujących celach:

  • świadczenia usług oferowanych przez Usługodawcę,
  • dostosowania oferowanych usług do preferencji Użytkownika,
  • marketingowych i statystycznych Usługodawcy i podmiotów z nim współpracujących,
  • zabezpieczenia ankiet i sond internetowych przeprowadzanych przez Usługodawcę przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby,
  • prezentacji reklam dopasowanych do preferencji Użytkownika.

Wykonawca informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

Wykonawca wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Wykonawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w tym celu w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies: Firefox, Opera, Internet Explorer, Chrome Safari

Agent Janek

Software House Czarny Kod

Kwatera główna:
(+48) 512 483 112 Adam Trojańczyk, CEO
Adam Trojańczyk
W sprawie trwających projektów:
(+48) 690 561 365 Maciej Sielecki
Maciej Sielecki
W sprawie nowych projektów:
(+48) 795-661-935 Kamil Mazerant
Kamil Mazerant
Skrzynka kontaktowa Agenta Janka:

Copyright® Czarny Kod 2018